Eerlijke werkomstandigheden voor iedereen


PopSockets holds our suppliers to the highest ethical and human rights standards and we’ve taken actions to ensure that remains of utmost priority. In 2018, PopSockets was approved as an affiliate company by the Fair Labor Association (FLA), an organisation that promotes best practices in company management of human rights within the supply chain. Our goal is to achieve full FLA accreditation in 2021. We’ve also defined a strict Code of Conduct that puts worker wellbeing as the number one priority. And of course it prohibits all forms of modern slavery, child labor, and harassment in the workplace.


De gezondheid van vrouwen in de toeleveringsketen

PopSockets werkte in 2018-2019 samen met HERProject om te proberen de gezondheid en het welzijn van vrouwen die in onze Chinese fabrieken werken, te verbeteren. Het HERProject is een samenwerkingsinitiatief dat de positie van vrouwen met een laag inkomen, die in wereldwijde toeleveringsketens werken, wil versterken. Vrouwen konden dankzij dit initiatief voor zichzelf opkomen en gezonde keuzes maken, zowel thuis als op het werk. Dat werd gedaan aan de hand van een trainingsprogramma van een jaar gericht op persoonlijke hygiëne, gezinsplanning, menstruatie, gezondheid van moeders, HIV / AIDS en voeding.

Onze partners

We werken samen met Sumerra. Dat is een wereldwijde dienstverlener op het gebied van sociale verantwoordelijkheid, gezondheid, veiligheid en milieuduurzaamheid. We werken samen om leveranciers jaarlijks te controleren op naleving van de gedragscode van PopSockets. Als je op de onderstaande knop drukt kun je de toezegging van de CEO van PopSockets bekijken om onze gedragscode voor leveranciers na te leven.


Je kunt ook volledige lijst van PopSockets-productiefaciliteiten bekijken via de onderstaande knop.